zamknij

UROLOGIA

Mężczyzna to "nietypowy Pacjent", już sama myśl o wizycie u urologa jest niepokojąca. Jej konieczność jest przyznaniem się do bezradności w obliczu braku sprawności i wstydliwych dolegliwości. W świadomości społecznej dowolne choroby czy nawet dolegliwości urologiczne ściśle wiążą się ze sprawnością seksualną a właściwie z jej utratą. Wizerunek mężczyzny, jako fundamentu bytu rodziny, w którym nie ma miejsca na słabość czy chwilową nawet niesprawność jest powodem unikania wizyt u lekarza, co mogłoby się stać potwierdzeniem choroby, traktowanej jako osobista klęska i załamanie podstaw poczucia własnej wartości i męskiej tożsamości. Mężczyźni traktują swoją chorobę nie jako problem do rozwiązania, ale katastrofę, wyrzucającą ich poza nawias społeczeństwa.

Kobiety, mimo że traktują chorobę jako problem do pokonania także zmagają się ze społecznym odrzuceniem, utratą społecznej roli i groźbą odrzucenia przez partnera. Jedynym sojusznikiem i nadzieją w tej sytuacji jest lekarz. Tylko jego empatyczna i nastawiona na dialog postawa może tu pomóc.

Wszystkie badania dotyczące relacji lekarz-pacjent jednoznacznie wskazują, że pacjenci na pierwszym miejscu stawiają ludzkie podejście a kompetencje fachowe dopiero na kolejnym. Pacjenci doskonale rozumieją trudną sytuację lekarzy i często tłumaczą ich niewłaściwą postawę przeciążeniem pracą i brakiem odpowiedniego przygotowania.

Prof. dr hab. n. med.
Piotr Radziszewski

Prof. Piotr Radziszewski ukończył I Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1994 r. W 1995 doktoryzował się, a w 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2011 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełni liczne funkcje w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych. Jest członkiem Komitetu Naukowego Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Urologicznego, opiekunem Sekcji Adeptów Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Prezesem Stowarzyszenia Urologii Akademickiej. Prof. Radziszewski jest autorem lub współautorem ponad 250 artykułow, rozdziałów w podręcznikach i monografii naukowych. Jego zainteresowania to: onkologia urologiczna, zaburzenia erekcji, choroby gruczołu krokowego oraz uroginekologia.

dr nauk hum.
Barbara Jacennik

Adiunkt na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Uzyskała tytuł magistra etnografii (etnologii) na Uniwersytecie Warszawskim i równolegle skończyła program studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1981). Doktoryzowała się w zakresie psycholingwistyki na University of Alberta w Kanadzie (1990). Autorka wielu badań naukowych i publikacji z zakresu psychologii i komunikowania o zdrowiu. Założycielka sekcji Komunikowania o Zdrowiu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

lek. med.
Sławomir Połubianko

Partner Zarządzający w firmie szkoleniowej PERSPEKTYWA. Trener, Coach, Akredytowany Konsultant Insights Discovery. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zdobywał doświadczenie w korporacjach farmaceutycznych o zasięgu międzynarodowym. W ciągu 12 lat przebył drogę od Przedstawiciela Medycznego po stanowisko Grup Product Managera. Prowadzi m.in. szkolenia grupowe i coaching indywidualny z zakresu komunikacji dla Przedstawicieli Środowiska Medycznego.